Mælkebøtte med svirreflue

Før og efter

Fotos redigeret i Paint Shop Pro X2 (PSP12) - mens der ventes på fotovejr
Sæt markøren på det
ønskede foto.  Til foto-index

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
Copyright © SNA
Rose efter en tur i PSP12. Der er bl.a. brugt "curves" og "levels". Rosen før. Klonet et skilt og en bænk væk og justeret med "curves" o.a. Før. Før. Efter - Her er lavet rigtig meget bl.a. også lagt filter på. Før. Fjernet boks og justeret med forskellige effekter. Før (Scarborough). Efter - Justeret med bl.a. "Depth of Field" for at få en fake Tilt/Shift effekt. Før. Justeret med "time machine", "curves" o.a.


Flere billeder, se her under, eller se de næste             Lidt starthjælp til layers
Copyright © SNA
Get Firefox!
August 2005
Opdateret 18. August 2017
Valid:  HTML 4.01  og  CSS 

Too Cool for IE